Cimbálová muzika Slanina – univerzitní prostředí jí svědčí

Naše cimbálová muzika hraje ráda a s chutí a můžeme bez nadsázky říct, že repertoár naší cimbálky i způsob interpretace jsou velmi univerzální a použitelné v různých prostředích. To dokazuje již několikáté pozvání na akademickou půdu. Hráli jsme při akcích pořádaných jak Masarykovou univerzitou v Brně, tak Palackého univerzitou v Olomouci. Při hudbě naší cimbálové muziky si na chvíli odpočinuli studenti od náročného studia a jejich přednášející měli také příležitost zastavit se v nekonečném každodenním kolotoči a připomenout si, že život na Moravě, to je především život v písni. V našem případě je nutné podotknout – život v cimbálové muzice.

 
Specialista na:

Lidové písně

Lidovou instrumentální hudbu

Folklorní vystoupení

Formální i neformální firemní akce

Soukromé oslavy

Doprovodné akce

Kontakt:

Cimbálová muzika Slanina

Martin Kuchař

martin.kuchar@firmadat.cz

608 711 185

Cimbálovka Slanina - Youtube

cimbalovka_youtube

Videoukázky na kanálu Youtube ...